Donderdagavond 17/11/11 bezochten circa 30 buurtbewoners, de presentatie van projectontwikkelaar de Korte inzake nieuwbouw locatie Fabeltuin. De reacties van bewoners logen er niet om. Een ding was duidelijk: dit plan is onacceptabel! Een korte samenvatting van de avond: 

  • de architect heeft het bestaande bouwplan van dhr. de Korte toegelicht;
  • dit plan wordt uitgebreid van 18 naar 20 woningen;
  • architect, noch projectontwikkelaar, noch adviseur hadden weinig weerwoord of overtuigende argumenten tegen bezwaren bewoners (zie: "wat wij niet willen");
  • de tegenpresentatie door de werkgroep namens buurtgroep Oudeveste bestond uit 3 delen:
- website www.oudeveste.nl (wie zijn wij en wat zijn onze doelen)
- powerpointpresentatie alternatieve bouw/bestemming locatie Fabeltuin
- powerpointpresentatie herbestemming door Eric Goossen (heemschut.nl)
  • de wethouder steunt passende laagbouw en ziet geen heil in het huidige bouwplan;
  • de wethouder sloot af met een oproep aan alle partijen enkele malen om tafel te gaan in kleiner comité, en te pogen tot een gezamenlijk gedragen alternatief bouwplan te komen;
  • stg. heemschut bood aan deze sessies voor te zitten;
  • de gemeente zal begin december notulen van de avond verzorgen.